Mikä on C-Flush

C-Flush on suomalainen kokonaisvaltainen vesikiertopattereiden, putkien ja lattialämmitysksien huolto ja kavitaatiopuhdistusmenetelmä, sekä verkoston alipainetäyttö vedellä josta on poistettu korroosiota aiheuttava ylimääräinen happi, jolloin verkoston  myöhempikin ilmaustarve poistuu. Suoritamme lämmitysjärjestelmän C-Flush -saneerauspuhdistuksen, perussäädön, tasapainoituksen, mahdolliset venttiili vaihdot ja lopuksi täytämme verkon C-Flush alipaine ja täyttölaitteellamme alipaineisesti vedellä, josta on ylimääräinen ilma poistettu, työhömme kuuluu vielä lämmitysjärjestelmästä kuntoraportin teko, jonka voi liittää pitkäntähtäyksen suunnitelmaan. Menetelmämme perustuu omavalmisteisiin laitteistoihin, jotka on pitkän tuotekehityksen tuloksena saatu kehitettyä juuri putkistojen ja pattereiden puhdistukseen patentoidulla kavitaatiopuhdistusmenetelmällämme, sekä C-Flush täyttö- ja alipainelaitteillamme. Teemme samalla myös patteriventtiilien vaihdot. Samoin erittäin vankka suomalainen ammattitaito yhdessä menetelmän kanssa takaa hyvän lopputuloksen.

C-Flush on turvallinen, tehokas ja nopea. Puhdistuksemme sopii kaikenlaisien lämmityspattereissa ja putkistoissa esiintyvien sakkaumien ja epäpuhtauksien poistoon, ennen perussäätöä. Lämmitysverkoston tulee C-Flush saneerauspuhdistaa ennen lämmitysverkon tasapainottanmista. Puhdistus suoritetaan pääosin lämmönjakokeskuksen kautta. Putkistoja ei tarvitse purkaa eikä pattereita irottaa. Jokaisen lämmityspatterin toiminta varmistetaan erikseen. Menetelmä paljastaa myös lämmitysverkoston viat, mm. epäkuntoiset patteriventtiilit ja linjasäädöt, jotka mainitaan kuntoraportissa, tai ne voidaan myös uusitaan heti puhdistuksen yhteydessä.. Asukkaille ei synny varsinaista haittaa, sillä puhdistus tapahtuu lämmönjakokeskuksessa. Toimenpiteen aikana käydään kiertämässä asuinhuoneistoissa ja seurataan patteriverkoston vedenkiertoa. Toimenpiteen jälkeen verkko täytetään alipaineisesti vähähappisella vedellä ja sen jälkeen verkko säädetään.

Hyöty, joka saavutetaan puhdistuksen ja säädön jälkeen on ilmeinen, sillä lämmitysverkosto toimii tasa- painoisemmin. Joissakin tapauksissa on vältytty lämmitysjärjestelmän uusimiselta puhdistuksen avulla. Palvelullamme on suuri taloudellinen hyöty kiinteistöille, joiden lämmitysverkosto tarvitsisi muutoin uusimisen tukosten johdosta. Toisena taloudellisena hyötynä on lämmityskustannuksien huomattava pieneminen. Tämä on todennettavissa muunmuassa energiatehokkaampana lämmityksenä. Puhdistusmenetelmämme maksaa itsensä takaisin lämmityskustannuksissa muutaman lämmityskauden aikana.

Lämmitysjärjestelmän yleisempiä ongelmia

1. Veden virtaus lämmitysjärjestelmässä estynyttä

Pattereiden putkissa on ääntäeristävät joustavat putkiyhteet. Yhteet päästävät verkostoon happea ympärillä olevasta ilmasta, ja verkosto alkaa ruostumaan ajan saatossa. Ruostesakkaa alkaa kertymään putkiyhteisiin aiheuttaen tukkeentumisen sähköisen vuorovaikutuksen johdosta. Ruostesakkaa kertyy myös huomattavia määriä pattereiden pohjalle. Tämä on hyvin tyypillinen ongelma 80- ja 90-luvun kerros- ja rivitaloissa. Patteriventiili on hyvin ahdas, virtausaukoltaan se on oikein säädetynä 0.1-5 neliömilliä. Ventiili on siis hyvin herkkä tukkeutumiselle ja näinollen koko patteri viilenee.

2. Lämmityspatterit lorisee/ovat kylminä

Patterit ovat kylmiä, jos esimerkiksi rakennusten välinen maan alla kulkeva ”lämpöjohtokanava” on valmistettu muoviputkista. Muoviputket päästävät happea veteen (happidiffuusio) ja patterit pitävät lorinaa. Hapettunut vesi ruostuttaa verkostoa, ja rautasakka kulkeutuu tukkimaan patteriventtiilit, patterit ja myös muoviputket. Tämä on hyvin tyypillinen ilmiö mm. rivitaloissa, vaikka olisi käytetty happidiffuusiosuojattua radi-laatuistakin putkea. Patteri on vain putkien päästä lämmin ja pitää lorinaa, koska verkostoon päässyt ilma kerääntyy pattereihin.

3. Lämmönvaihtimen ongelmat

Lämmönvaihdin sisältää paljon pieniä väliköitä, jolla lämmönvaihtopinta-ala on saatu suureksi. Lämmönvaihdin on termostaattiventtiilien jälkeen seuraavaksi ahtain kohta lämmitysverkostossa. Kovettuneet sakkautumat kertyvät vaihtimeen ja laskevat hyötysuhdetta. Myös pumpun tuottama virtaus heikentyy ja vesi ei kierrä enään hyvin.

4. Lämmitys ei toimi tasaisesti ja termostattiventtilit eivät toimi.

Nykyaikaisissa patteriventtiileissä on esisäätö. Esisäädön tarkoitus on tasoittaa veden virtausta. Lähempänä kiertovesipumppua olevat patterit säädetään pienemmälle, jotta pumpun tuottama paine-ero ja virtaus riittäisi myös kauempiin pattereihin saakka. Vesi kiertää mielellään siitä, mistä on lyhin reitti. Esisäädon asetukseen vaikuttaa myös patterin koko ja huoneen tilavuus, sekä linjasäätöventtiilit ja sulkuventtiilit. Linjasäätöventtiili on aina paluupuolella ja sillä säädetään kunkin linjan tarvitsema vesimäärä eli virtaus. Yhdessä linjassa saattaa olla kymmeniä pattereita. Myös linjasäätö saattaa tukkeutua epäpuhtauksista ja tällöin linjassa olevat patterit eivät lämpene. Termostattiventtiilien käyttöikä on yleensä n 20 – 25 v.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cpflushfi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cpflushfi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427