Mikä on C-Flush

Huolto ja puhdistusmenetelmä

C-Flush on kokonaisvaltainen vesikiertopatteriston huolto ja puhdistusmenetelmä perussäätöineen ja raportteineen. Menetelmämme perustuu omavalmisteisiin laitteistoihin, jotka on pitkän tuotekehityksen tuloksena saatu kehitettyä juuri putkistojen ja pattereiden puhdistukseen.

C-Flush on turvallinen, tehokas ja nopea.

uhdistuksemme sopii kaikenlaisien pattereissa ja putkistoissa esiintyvien sakkaumien ja epäpuhtauksien poistoon, ennen perussäätöä. Puhdistus suoritetaan pääosin lämmön- jakokeskuksen kautta. Putkistoja ei tarvitse purkaa eikä pattereita irottaa. 

Hyöty

Saavutetaan puhdistuksen ja säädön jälkeen on ilmeinen, sillä lämmitysverkosto toimii tasa- painoisemmin. Joissakin tapauksissa on vältytty lämmitysjärjestelmän uusimiselta puhdistuksen avulla.

Energiatehokkuuden parannus

Taloudellisena hyötynä on lämmityskustannuksien huomattava pieneminen. Tämä on todennettavissa muunmuassa energiatehokkaampana lämmityksenä. Puhdistusmenetelmämme maksaa itsensä takaisin lämmityskustannuksissa muutaman lämmityskauden aikana.